itsy-bitsy

แปลว่า


adj เล็กมาก (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: very small , tiny
คำตรงข้าม: big , huge
sl เล็กน้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: นิดหน่อย