itemize

แปลว่า


vt ลงรายการ

คำที่มี "itemize" ในคำ


itemized adj เฉพาะเจาะจง
ความหมายเหมือนกับ: particularized , detiailedค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top