irritant

แปลว่า


adj ซึ่งทำให้ระคายเคือง
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ทำให้เกิดอาการคัน
n สารที่ทำให้ร่างกายเกิดอาการคันหรือปวดแสบปวดร้อน
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งรบกวน