ironic

แปลว่า


adj เชิงเยาะเย้ย
ความหมายเหมือนกับ: sarcastic , satirical , mocking
คำที่เกี่ยวข้อง: แดกดัน , ถากถาง , เหน็บแนม
คำตรงข้าม: courtesy , esteem
adj ประหลาดและน่าขัน
ความหมายเหมือนกับ: paradoxical , incongruous