iron curtain

แปลว่า


n เขตแบ่งประเทศคอมมิวนิสต์กับอดีตโซเวียตจากยุโรปตะวันตก
คำที่เกี่ยวข้อง: ม่านเหล็ก


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top