irksome

แปลว่า


adj น่ารำคาญ
ความหมายเหมือนกับ: irritating , wearisome
คำที่เกี่ยวข้อง: น่าเบื่อ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top