invoke on

แปลว่า


phrv อ้อนวอนให้มีบางสิ่ง (ที่ลงมาจากสวรรค์) เกิดขึ้นกับ
ความหมายเหมือนกับ: call down on
คำที่เกี่ยวข้อง: ขอร้องให้เกิด (บางสิ่ง) กับ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top