investigator

แปลว่า


n ผู้สอบสวน
ความหมายเหมือนกับ: examiner , inquirer , detective
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้สำรวจ , ผู้ตรวจสอบ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top