intuition

แปลว่า


n การหยั่งรู้ที่เกิดขึ้นในใจ
ความหมายเหมือนกับ: instinct , perception , insight
คำที่เกี่ยวข้อง: การหยั่งรู้โดยสัญชาตญาณ