intrusion

แปลว่า


n การบุกรุก
ความหมายเหมือนกับ: invasion , encroachment , trespass
คำที่เกี่ยวข้อง: การล่วงล้ำ

ตัวอย่างประโยค


I apologize for this intrusion. ฉันขอโทษด้วยที่บุกรุก


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top