introspection

แปลว่า


n การทบทวนความคิดหรือความรู้สึกของตัวเอง
ความหมายเหมือนกับ: self-examination , soul-searching


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top