introspectin

แปลว่า


n การใคร่ครวญ
ความหมายเหมือนกับ: reflection , thought
คำที่เกี่ยวข้อง: การไตร่ตรอง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top