intractable

แปลว่า


adj ซึ่งยากที่จะรักษา
adj ดื้อรั้น
ความหมายเหมือนกับ: stubborn , obstinate , perverse
คำที่เกี่ยวข้อง: ดื้อดึง , รั้น , ควบคุมหรือจัดการได้ยาก
คำตรงข้าม: docile , tractable