intimidatory

แปลว่า


adj ซึ่งเป็นการข่มขู่
ความหมายเหมือนกับ: menacing , bullying


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top