interregnum

แปลว่า


n ช่วงเวลาที่ไร้ผู้ปกครองประเทศ
ความหมายเหมือนกับ: interval
คำที่เกี่ยวข้อง: ช่วงเวลาที่ไม่มีรัฐบาล


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top