interpreter

แปลว่า


n ล่าม
ความหมายเหมือนกับ: translator
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้แปลความ

หมวดคำ
ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top