intermediacy

แปลว่า


n การซึมทะลุ
ความหมายเหมือนกับ: interpenetration , insertion
คำที่เกี่ยวข้อง: การแทรกซึม , สิ่งที่แทรกซึมเข้าไป , การแฝงตัวเข้าไปปะปนกับข้าศึก , ภาวะที่ถูกแทรกซึม