interdiction

แปลว่า


n การสั่งห้ามลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย (คำทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: ban , command
คำที่เกี่ยวข้อง: คำสั่งห้าม