intercede for

แปลว่า


phrv ไกล่เกลี่ยให้กับ
ความหมายเหมือนกับ: intercede with
คำที่เกี่ยวข้อง: ขอร้องให้กับ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top