intendance

แปลว่า


n สำนักงานควบคุมดูแลเกี่ยวกับการบริหาร
คำที่เกี่ยวข้อง: สำนักงานอำนวยการ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top