inspirit

แปลว่า


vt ก่อให้จิตวิญญาณหรือชีวิตเข้าไปใน
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้มีชีวิต


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top