insist on

แปลว่า


phrv ยืนยันในเรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: insist upon
คำที่เกี่ยวข้อง: ยืนกรานในเรื่อง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top