insertion

แปลว่า


n การแทรก
ความหมายเหมือนกับ: inclusion , interpolation
คำที่เกี่ยวข้อง: การใส่ , การเติม


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top