insentience

แปลว่า


n การไร้ความรู้สึก
ความหมายเหมือนกับ: unconsciousness , numbness
คำที่เกี่ยวข้อง: การชา , การสูญเสียความรู้สึก