innuendo

แปลว่า


n การประชด
ความหมายเหมือนกับ: insinuation , irony
คำที่เกี่ยวข้อง: การเสียดสี , การแดกดัน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top