innovation

แปลว่า


n นวัตกรรม
ความหมายเหมือนกับ: alteration , modernization
คำที่เกี่ยวข้อง: การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ , การปรับปรุงใหม่


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top