innermost

แปลว่า


adj ซึ่งอยู่ส่วนในสุด
ความหมายเหมือนกับ: deepest , inner , inside
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งอยู่ลึกที่สุด
adj ส่วนตัว
ความหมายเหมือนกับ: inmost , personal
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเป็นความลับ
คำตรงข้าม: outermost