inlaid

แปลว่า


adj เลี่ยม
ความหมายเหมือนกับ: mosaic , enameled
คำที่เกี่ยวข้อง: ฝัง , ฝังเลี่ยม


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top