inkling

แปลว่า


n ความเฉลียวใจ
ความหมายเหมือนกับ: intimation , indication , suspicion , hint
คำที่เกี่ยวข้อง: การระแคะระคายใจ , ความสะดุดใจ