iniquity

แปลว่า


n ความอยุติธรรม
ความหมายเหมือนกับ: wickedness , injustice , wrong , immorality
คำที่เกี่ยวข้อง: ความชั่วช้า
คำตรงข้าม: kindness