inherited

แปลว่า


adj ซึ่งสืบทอดมา
ความหมายเหมือนกับ: hereditary
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งสืบเชื้อสายมา
adj เป็นกรรมพันธุ์
ความหมายเหมือนกับ: hereditary
adj ซึ่งเป็นกรรมพันธุ์
ความหมายเหมือนกับ: atavistic
คำที่เกี่ยวข้อง: วึ่งส่งผ่านทางพันธุกรรม