inharmoniousness

แปลว่า


n ความไม่ลงรอยกัน
ความหมายเหมือนกับ: disagreement , discordance , dishamony


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top