ingression

แปลว่า


n ทางเข้า
ความหมายเหมือนกับ: entrance , entry , access
คำที่เกี่ยวข้อง: สิทธิในการเข้า


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top