ingraft in

แปลว่า


phrv สอนสั่ง
ความหมายเหมือนกับ: engraft in
คำที่เกี่ยวข้อง: สั่งสอน , สอดแทรก , สอดใส่

คำที่มี "ingraft in" ในคำ


ingraft into phrv ทาบกิ่ง (ต้นไม้) กับ
ความหมายเหมือนกับ: engraft intoค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top