ingot

แปลว่า


vt ทำเป็นแท่งโลหะ
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำเป็นแท่ง
n แท่งโลหะ
ความหมายเหมือนกับ: metal , bar , block
คำที่เกี่ยวข้อง: พิมพ์โลหะ