inflamed

แปลว่า


adj ซึ่งลุกเป็นไฟ
ความหมายเหมือนกับ: aroused , hot , red
คำที่เกี่ยวข้อง: สว่างโร่ , รุ่มร้อน , โกรธเป็นไฟ
adj อักเสบ
ความหมายเหมือนกับ: sore , irritated , infected
คำที่เกี่ยวข้อง: บวม , ช้ำ