infighting

แปลว่า


n การต่อสู้แบบประชิดตัว
ความหมายเหมือนกับ: disagreement , dissension
คำที่เกี่ยวข้อง: การต่อสู้แบบประจัญบาน , การคลุกวงใน , การต่อสู้ระหว่างคู่ปฏิปักษ์