infield

แปลว่า


n สนามที่รวมพื้นที่ของฐานทั้ง 4 (ทางเบสบอล)
คำที่เกี่ยวข้อง: สนามกีฬารูปวงรี , ทุ่งนา , ทุ่งปศุสัตว์


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top