infeior

แปลว่า


adj อันดับรอง
ความหมายเหมือนกับ: minor , unimportant , inconsiderable
คำที่เกี่ยวข้อง: สำรอง , รอง , ไม่สำคัญมาก , ด้อยกว่า


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top