infedelity

แปลว่า


n การหลอกลวง
ความหมายเหมือนกับ: falseness , treachery
คำที่เกี่ยวข้อง: ความไม่ซื่อตรง , การทรยศ
คำตรงข้าม: fidelity , faithfulness