infamous

แปลว่า


adj น่าอับอาย
ความหมายเหมือนกับ: shameful , notorious , disreputable , dishonourable
คำที่เกี่ยวข้อง: น่าขายหน้า