inexperienced

แปลว่า


adj ซึ่งไร้ประสบการณ์
ความหมายเหมือนกับ: ignorant , unskilled , inexpert
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่มีทักษะ , ซึ่งไม่เชี่ยวชาญ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top