inexcusable

แปลว่า


adj ซึ่งยกโทษให้ไม่ได้
ความหมายเหมือนกับ: unforgivable , unpardonable
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งอภัยให้ไม่ได้