inexcusable

แปลว่า


adj ซึ่งยกโทษให้ไม่ได้
ความหมายเหมือนกับ: unforgivable , unpardonable
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งอภัยให้ไม่ได้


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top