inert

แปลว่า


adj เฉื่อยชา
ความหมายเหมือนกับ: still , unresponsive , lifeless
คำที่เกี่ยวข้อง: อืดอาด , ซึ่งไร้ชีวิตชีวา
คำตรงข้าม: energetic