inerrant

แปลว่า


adj ซึ่งไร้ความผิด
ความหมายเหมือนกับ: infallible , unerring
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่มีความผิด


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top