ineligibility

แปลว่า


n การไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: unfitness , incapacity


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top