inebriety

แปลว่า


n ความมึนเมา (คำโบราณ)
ความหมายเหมือนกับ: drunkenness , intemperance , alcoholism , intoxication
คำที่เกี่ยวข้อง: การเมาเหล้า


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top