inebriant

แปลว่า


adj ซึ่งทำให้มึนเมา
ความหมายเหมือนกับ: alcoholic , hard
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งทำให้เคลิบเคลิ้ม
คำตรงข้าม: nonalcoholic
n สิ่งที่ทำให้มึนเมา
คำที่เกี่ยวข้อง: ของมึนเมา