induct

แปลว่า


vt ให้ดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
ความหมายเหมือนกับ: commission , install
คำที่เกี่ยวข้อง: ให้เข้ารับตำแหน่ง