indite

แปลว่า


vt ประพันธ์
ความหมายเหมือนกับ: compose , write
คำที่เกี่ยวข้อง: เขียนกลอน , แต่งกลอน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top